Spotkanie Ministra Jurgiela z francuskim Ministrem Rolnictwa Le Follem

7 kwietnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Francji Stéphanem Le Follem.

Podczas spotkania omawiano kwestie, które będą tematem obrad najbliższej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, głównie w odniesieniu do trudnej sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny. Minister Krzysztof Jurgiel odniósł się do działań zaproponowanych do podjęcia po Radzie AGRIFISH z dnia 14 marca 2016, w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych oraz przedstawił stanowisko Polski w zakresie poszczególnych instrumentów.

W opinii Pani Dyrektor Agnieszki Maliszewskiej jest to sukces polskiego ministra rolnictwa, gdyż znowu mamy dobre relacje w ramach Trójkąta Weimarskiego. Francuski Minister Le Foll przychyla się do propozycji Polski, które mają na celu przeciwdziałanie kryzysowi i stabilizację sytuacji rynkowej.

Według CNIEL (Francuskiej Międzybranżowej Organizacji Mleczarskiej), biorąc pod uwagę niemal stabilizację produkcji w ostatnim roku, opóźnienie celu wzrostowego francuskiego sektora mleczarskiego na lata 2015 i 2016 wyniesie około 1,5 mld litrów mleka. Wycofanie tych ilości niewyprodukowanego mleka, na podstawie interwencji, reprezentuje oszczędności na poziomie 380 mln euro dla unijnego budżetu.

Poza zastosowaniem artykułu 222. wspólnej organizacji rynku, sektor domaga się środków, które ułatwiłyby wyczerpywanie zapasów produktów mleczarskich.

  • W kontekście kryzysu migracyjnego, który ma poważny wpływ na całą Europę, program pomocy żywnościowej powinien być rozważony, m.in. poprzez zakup i dystrybucję produktów mleczarskich w obozach dla uchodźców w Europie. System ustanowiony przez Komisję Europejską, zakładający dystrybucję 30 000 ton mleka spożywczego dla dzieci w Syrii z budżetem w wysokości 30 mln euro – musi być poprawiony.
  • Przywrócenie pomocy w postaci włączenia mleka w proszku na paszę dla zwierząt może być również przemyślane.
  • W kwestii promocji, dodatkowa kwota w wysokości 3,5 mln euro została dodana do 30 mln euro przeznaczonych dla sektora mleka i wieprzowiny w 2015 r. Ta pomoc powinna być istotnie wzmocniona.
  • Równolegle, jako część limitu pomocy państwa, przyjętej na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa – 14 marca 2016 r., władze państwowe powinny rozwijać strukturalny system pomocy dla gospodarstw rolnych.

Tak jak i sektor francuski, europejska branża mleczarska musi zająć realną i odpowiedzialną pozycję w kwestii wyjścia z kryzysu, tak szybko jak to możliwe. Kryzys ten stawia europejskie gospodarstwa mleczarskie w poważnych trudnościach.

Źródło: Opracowanie PIM na podstawie opinii CNIEL nt. rynku francuskiego